Đàn Guitar Acoustic V-150-D

1,700,000

Mã: V-150-D
Mặt: gỗ thông sitka
Eo + lưng: gỗ hồng đào
Cần: gỗ thao lao
Mặt phím: gõ đen
Ngựa: gõ đen
Dây: alice AW432
Khóa: Japan
(Không có ty chống cong cần

Danh mục: