Đàn Guitar Acoustic V-130

1,600,000

Mã: V-130
Mặt: gỗ thông
Eo + lưng: gỗ hồng đào
Cần: gỗ thao lao
Mặt phím: gõ đen
Ngựa: gõ đen
Dây: 432
Khóa Japan

Danh mục: