Đàn Guitar Acoustic L-120

1,500,000

: L-120
Mặt: gỗ thông
Eo + lưng: gỗ hồng đào
Cần: gỗ thao lao, có ty chống cong cần
Mặt phím: gõ mật
Ngựa: gõ mật
Dây: alice A206
Khóa: Taiwan

Danh mục: